Par mums

Uzņēmums "SIA TOTS" daudzus gadus nodarbojas ar pakalpojumiem, piemēram, zāles pļaušana, koku izciršana, koku vainagu veidošana, kokkopība, sanitārā cirte, dabīgas saaudzes novākšana Dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslā, trases attīrīšana zem elektrolīnijas.

Darbs tiek veikts ar:
"Latvijas dzelzceļš
AS "Sadales tīkls"
AS "Latvijas valsts meži"
Privātās teritorijas, sektoros utt