Tīrīšana zem elektrolīnijas

Koku nozāģēšana jebkuras sarežģītības, kā arī krūmu izciršana gar elektrolīnijas.

Nodrošināt elektroenerģijas pārvades līniju (EPL) normālu darbību, kas iet caur mežu un zaliem apstādījumiem, izņemot gadījumus, kad uz vadiem nokrīt koki, kas var izraisīt vadu bojājumus un izslēģšanos (EPL). Tiek izcirsti koki joslā noteikta platumā.