Tīrīšana gar Dzelzceļu

Samazinot jebkura sarežģītības kokus, kā arī sagriešot krūmus pa dzelzceļa sliedēm.
Sadalīšanas joslu sadalījums (ieskaitot koku izciršanu) notiek, lai nodrošinātu pasažieru un kravas drošību, kā arī samazinātu iespējamo apdraudējumu videi.

Darbus veic saskaņā ar nekustamā īpašuma direkcija VAS Latvijas dzelzceļš plānu.

Rūpnieciskā piesārņojuma vietāsm gar automaģistrālēm, dzelzceļa mezgliem, ir jāveic periodiski sanitārie koku novākšanu, ko ietekmē cilvēku radītie faktori.