Sanitārā cirte

Sanitārā cirte - cirtes veids meža veselības stāvokļa uzlabošanai, cērtot meža slimību, kaitēkļu dzīvnieku vai citādi bojātos, vēja gāztos un lauztos kokus vienlaidus vai izlases veidā.