Kokkopība

Kokkopība jeb arboristika ar dārzkopības nozare, kas nodarbojas ar koku, krūmu apkopšanu, stādīšanu vai likvidēšanu. Atšķirībā no mežsaimniecības, kurā tiek kompleksi apkopts viss mežs, kokkopība vairāk nodarbojass ar atsevišku kokum krūmu un dzīvžogu apkopi